Trang chủ Youtube Facebook Twitter

làm thế nào để thiết lập cổng thông tin V9 thành trang chủ ở các trình duyệt khác?

IE IE

1. Trong thanh trình đơn của IE,chọn Công cụ - Internet Options để bật hộp thoại Properties
2. Nhập http://www.v9.com/vn vào phần tùy chọn ở trang chủ sau đó nhấp OK

Chrome Chrome

1. Bấm vào biểu tượng cài đặt ở phía trên cùng bên phải của trình duyệt và chọn "Cơ bản"
2. Trong phần cơ bản,chọn trang chủ-mở trang này và nhập http://www.v9.com/vn .Dữ liệu sẽ được lưu sau khi đóng trình duyệt.

IE Firefox

1. Trong thanh trình duyệt danh sách,chọn Công cụ - Tùy Chọn để mở hộp thoại Tùy Chọn
2. Trong hộp thoại sau tùy chọn trang chủ,nhập http://www.v9.com/vn và nhấn OK